Gå til innhold

Consto med flere nye oppdrag på Svalbard

Consto Svalbard har signert flere spennende kontrakter den siste tiden.

En av dem er renovering og omfattende utvidelse av Svalbardbutikken.

På vegne av byggherre Coop Svalbard SA skal Consto Svalbard AS gjennomføre et omfattende byggeprosjekt ved Svalbardbutikken. Arbeidene består blant annet av et tilbygg i to etasjer på ca. 1050 kvadratmeter pr. etasje, flere mindre tilbygg flere steder rundt bygget samt totalrenovering av eksisterende salgslokaler og lager.

Arbeidene omfatter også innredning av nye lokaler for Nordpolet, som skal flyttes og få egen inngang. 50 prosent av fasaden mot «gågata» på nytt og eksisterende bygg skal være i glass. Andre etasje vil bli levert uinnredet, med unntak av nytt teknisk rom.

– Dagens forretning skal være åpen og ha full drift gjennom hele byggeperioden, noe som medfører en del utfordringer for byggearbeidene. Dette vil bli løst kontinuerlig i samarbeid med butikksjef og byggherre, slik at vi så langt som det er mulig tar hensyn til butikkens drift, sier daglig leder i Consto Svalbard AS, Arne Bøe.

– Dette er et meget spennende prosjekt. Alle som bor på Svalbard, og nær sagt alle besøkende på Svalbard, har et forhold til butikken. Det er derfor med ydmykhet og stolthet at vi starter oppgraderingen, legger han til.

Svalbardbutikken er før utvidelsen ca. 2620 kvadratmeter, etter ferdigstilt utvidelse og ombygging blir arealet ca. 4720 kvadratmeter.

Kontraktssummen er på 51, 6 millioner kroner. Byggestart er satt til medio april 2020. De nye butikklokalene skal stå ferdig i medio februar 2021.

Den nye fasaden til Svalbardbutikken

 

Consto har fått verdens nordligste refundamenteringsoppdrag

I Ny-Ålesund på Svalbard utfører Consto Svalbard AS verdens nordligste refundamenteringsoppdrag på servicebygget til Kings Bay AS.

Kings Bay AS drifter samfunnet i Ny-Ålesund, og servicebygget er ett av de mest sentrale bygningene i Ny-Ålesund. Bygningen inneholder kontorene og resepsjonen til Kings Bay, samt kjøkken, messe, vaskeri og fellesarealer til alle beboere og forskere i Ny- Ålesund.

Servicebygget er bygget på slutten av 1950-tallet og ble på slutten av 1990-tallet bygget om og utvidet. Utvidelsen er bygget rundt den opprinnelige bygningen. I de senere år har det oppstått store skjevstillinger mellom opprinnelig bygning og tilbygget, fordi den eldste delen av servicebygget siger. For å hindre at dette utvikler seg videre og ytterligere skader oppstår, skal opprinnelig del refundamenteres og dermed stabiliseres. Samtidig skal også servicebygget bygges om for bedre å kunne håndtere økningen i antall forskningsdøgn i Ny-Ålesund. Hotelldelen og matserveringsfunksjonen skal fortsatt drives i byggetiden.

Ombyggingen oppsummeres i følgende punkter:
– Utbedre fundamentering/setningsskade
– Bedre utnyttelse av bygningsmasse
– Bedret logistikk i bygningen
– Bedre flyt ved inngangsparti, rundt resepsjonsområde og kjøkken
– Flytte sykestue til 1. etasje
– Vaskeri og kjøle- og fryserom rehabiliteres

Arbeidene er allerede startet opp og skal være ferdig desember 2020.

Ny-Ålesund

 

Skal bygge kombinert nærings- og leilighetsbygg i Longyearbyen

I Longyearbyen har Consto Svalbard AS fått i oppdrag for byggherre Svalbard Utbygging AS å bygge Elvesletta N2- Blokk 1, et kombinert nærings- og leilighetsbygg i fire etasjer samt underetasje på Elvesletta Nord i Longyearbyen. Underetasje under 1. etasje er avsatt til boder, sykkelparkering og teknisk rom.

Samlet blir bygget på 1869 kvadratmeter BTA. I 1. etasje blir det to næringslokaler samt tre leiligheter. I 2. etasje blir det 11 leiligheter, i 3. etasje 11 leiligheter og i toppetasjen blir det fem leiligheter og teknisk rom.

Blokk 1 er den første av totalt fire blokker som Consto Svalbard AS skal bygge på området. Kontraktssummen er på 51,56 millioner kroner. Fysisk byggestart med peling er satt til månedsskiftet februar- mars 2020, og byggetiden er satt til 15 måneder. Etablering av veier, plasser og grunnarbeid på tomta ble utført høsten 2019.

Illustrasjon Elvesletta N2-Blokk 1
  • Publisert: 18. februar 2020
  • Kategorier: Nyheter