Gå til innhold

Constos første fossilfrie byggeplass i nord

Consto skal bygge nye næringslokaler for Narvik Eiendom. Byggeplassen blir den første fossilfrie til Consto Nord.

Consto skal bygge nye næringslokaler for Narvik Eiendom i bydelen Skistua i Narvik. Partnerne har også sammen tatt et miljøvalg om at byggeplassen skal være fossilfri. Dette er den første fossilfrie byggeplassen til Consto i nord.

– Dette et ledd i vår strategi om at vi skal ta del i det grønne skiftet. Vi ønsker å bidra til å redusere utslipp av miljøfarlige gasser, og vi ønsker å ta lærdom av hvordan dette kan gjøres og gjennomføres, sier Eirik Indahl, teknisk anleggsleder i Consto Nord, og legger til:

– Vi må også berømme byggherren, Narvik Eiendom, som har tatt positivt del i dette.

– Vi er veldig fornøyd med valg av entreprenør til dette prosjektet. At Consto, som er en av landets største entreprenører, i tillegg tar miljøansvar og velger å gjøre byggeplassen fossilfri, sender et godt signal. Det står det respekt av, sier Thomas Nystad i Narvik Eiendom.

Ikke tillatt med fossilt brennstoff

Med fossilfri byggeplass menes at det er satt krav om at det innenfor byggeplassgjerdet ikke er tillatt å benytte motorer som går på fossilt brennstoff.

I praksis innebærer det blant annet at:

·         Byggeplassen er inngjerdet og merket som fossilfri

·         Innenfor denne avgrensede fossilfrie sonen kan det kun benyttes elektriske motorer eller maskiner som går på fossilfritt drivstoff

·         Det benyttes også elektrisk kran til alt av innvendig logistikk på byggeplassen

 

Benytter elektrisk kran

– Praksisen med fossilfrie byggeplasser er fortsatt ny og ikke alle har kommet i gang med det «grønne skiftet». Derfor har vi etablert en lastesone utenfor byggeplassen som ikke er fossilfri. Hit blir varer til byggeplassen levert. Varene løftes så inn på byggeplassen med elektrisk kran, forteller Eirik Indahl.

Han sier videre at Consto oppfordrer leverandørene til ikke å benytte kjøretøy som går på fossilt drivstoff ved vareleveranser til byggeplassen.

– På dette prosjektet må alle entreprenører som skal jobbe her forholde seg til det fossilfrie kravet som gjelder på denne byggeplassen.  Flere av entreprenørene tar i tillegg det ansvaret at de benytter kjøretøy til og fra byggeplassen som går på biodrivstoff eller er helelektrisk, sier han.

Avfallssortering

Generelle krav til avfallssortering i bygg – og anleggsbransjen er 60 prosent. I kraft av å være fossilfri byggeplass, har Consto satt seg mål om 90 prosent avfallssortering på byggeplassen.

Framdrift

Uke 7 ble første spadetak tatt i jorden for de nye næringslokalene, som totalt blir på 1500 kvadratmeter.

Narvik Eiendom har inngått avtale med Norgesgruppen om at KIWI skal inn og drifte dagligvarehandel i lokalene. Bygget skal etter planen ferdigstilles i slutten av oktober i år.

Det er Consto Nord som skal bygge næringseiendommen for Narvik Eiendom.

Kontaktinfo: Eirik Indahl, teknisk anleggsleder Consto Nord: 95 93 86 97

  • Publisert: 2. mars 2020
  • Kategorier: Nyheter