Gå til innhold

Utbygging gir store lokale ringvirkninger

Consto velger lokale krefter til sykehusbygging.

Utbyggingen av nye Hammerfest sykehus vil gi store lokale ringvirkninger. Consto har så langt signert kontrakter for nær 470 millioner kroner med underleverandører – alle tilhørende i Hammerfest, Alta og Tromsø – for å delta i utbyggingen av nye Hammerfest sykehus.

Consto har fått totalentreprisekontrakt med Finnmarkssykehuset om bygging av nytt sykehus i Hammerfest. Bygget blir 33 000 kvadratmeter stort, og de tekniske installasjonene er både kompliserte og krever spisskompetanse. Mye av denne kompetansen har man altså funnet i nord.

Kompetanse og arbeidskraft i nord

– Alle samarbeidspartnerne våre velges ut etter konkurranse. Det er ekstra gledelig å kunne konstatere at det nordnorske næringslivet innehar både kompetanse og arbeidskraft nok til å kunne delta i et så omfattende og komplisert prosjekt, sier Constos prosjektleder på nye Hammerfest sykehus og prosjektsjef i Consto Nord, Jens Solvang.

– Ikke bare bygger vi det nye sykehuset, men når vi i tillegg får med oss på laget det lokale næringslivet, bidrar dette til kompetanseheving og utvikling av selskapene som bidrar. Samlet gir utbyggingen store ringvirkninger lokalt; for selskapene det gjelder, for vertskommunene i form av skatteinntekter, samt kjøp av varer og tjenester til øvrig lokalt næringsliv, legger Solvang til.

Aktører fra Alta og Hammerfest samarbeider

Den største enkeltkontrakten er på elektroinstallasjoner og utgjør MNOK 200. Kontrakten er inngått med X5 Elektro og Gagama Elektro AS, to lokale selskaper med base i henholdsvis Alta og Hammerfest.

– Vi er veldig stolte over å ha fått tilliten fra Consto. Oppdraget vil sikre oss god kompetanseoppbygging og full sysselsetting i flere år. Prosjektet gir lokale ringvirkninger, og vil også gi oss mulighet for å ansette mange nye lærlinger. De vil få opplæring i et miljø der det stilles svært strenge krav til utførelse og dokumentert kvalitet. Vi gleder oss til å samarbeide med Consto og Sykehusbygg sine mange dyktige medarbeidere, sier Dag Erik Eliassen, daglig leder i X5 Elektro og Even Sageng, daglig leder i Gagama Elektro AS.

De fleste fra Alta

De to selskapene har for anledningen slått seg sammen for å håndtere oppdraget, som utgjør alt av elektroinstallasjoner ved nye Hammerfest sykehus.

– Uten å samarbeide om dette har det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet for bedriftene enkeltvis, sier Dag Erik Eliassen, daglig leder i X5 Elektro, og Even Sageng, daglig leder i Gagama Elektro AS.

Bedriftene er nesten like store, med henholdsvis 40 ansatte i X5 Elektro og 50 ansatte i Gagama Elektro.

De øvrige kontraktene med nordnorske selskaper er Viggo Eriksen AS på grunnarbeider (Hammerfest), Jaro AS på råbygg (Alta), Åge Nilsen AS på varme (Tromsø), Nitek AS på ventilasjon (Alta), GeoNord AS på oppmålingsarbeider (Alta) og PTG Kuldeteknisk AS på prosesskjøling (Tromsø).

Kontaktpersoner:

Jens Solvang, Prosjektsjef Consto Nord: 900 66 076

Dag Erik Eliassen; Daglig leder X5 Elektro AS: 450 15 413

Even Sagen, daglig leder Gagama AS: 909 25 166

  • Publisert: 1. juli 2020
  • Kategorier: Nyheter