Gå til innhold

Consto og Posten har inngått kontrakt

Consto Anlegg Øst har fått kontrakt med Posten om grunnarbeidene for utvidelsen av Postens Østlandsterminal.

Postens Østlandsterminal skal utvides med 12 000 m² oppstillingsplass inntil den eksisterende terminalen, og Consto Anlegg Øst har fått i oppdrag å utføre grunnarbeidene.

Arbeidene med å grave ut 30.0000 kubikk masser er allerede i gang. I tillegg skal det fylles på med tilsvarende mengde knuste masser, og det skal etableres støttemurer. Vann og avløp som krysser området skal oppgraderes, og det skal legges permeabelt dekke med belegningsstein på plassen. Dette gir økt fleksibilitet for Posten, som vil få større plass til plassering av containere.

– 95 prosent av alle forsendelser på Østlandet går via Østlandsterminalen, som vil være i full drift mens arbeidene pågår. Våre arbeider vil derfor foregå i tett samarbeid med Postens drift, sier Morten Karlsen, daglig leder i Consto Anlegg Øst.

Arbeidene startet opp i desember i fjor, og ferdigstilles til sommeren i år.

For mer informasjon:

Morten Karlsen Daglig leder Consto Anlegg Øst AS 951 26 395

Consto Anlegg Øst er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har mer enn 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø

 

  • Publisert: 25. januar 2022
  • Kategorier: Nyheter