Gå til innhold

Årsresultat 2021

Volumvekst og markant resultatforbedring for Consto i 2021.

Konsernet Consto hadde i 2021 en omsetning på 8,1 milliarder kroner og et resultat på 223 millioner kroner. Constos svenske virksomhet er nå på rett vei, og hadde i 2021 en omsetning på 1,75 milliarder kroner (NOK) og et resultat på 28,1 millioner kroner.

Consto gikk også inn i 2022 med en historisk høy ordrereserve. Konsernets samlede ordreserve var ved årsskiftet på 17,1 milliarder kroner, hvorav 4,2 milliarder kroner i Sverige.

– Etter et for oss meget resultatmessig svakt 2020, iverksatte vi i 2021 en rekke forbedrings- og effektiviseringstiltak som vi nå ser resultatet av, sier Hans Kristian Seterlund, administrerende direktør i konsernet, og legger til:

– Vi er fornøyde med konsernets utvikling i 2021, til tross for korona-situasjonen som medførte tidsmessige forskyvninger i flere inngåtte kontrakter både i Norge og Sverige. I det store og hele har organisasjonen taklet utfordringene med pandemien godt.

Omsetningen for den norske byggvirksomheten i 2021 fordeler seg slik: Nord-Norge: 1, 94 milliarder kroner, Midt-Norge: 1, 32 milliarder kroner, Vestlandet: 700 millioner kroner, Østlandet: 1 milliard kroner og Sørlandet: 290 millioner kroner.

Anleggsvirksomheten fikk en samlet omsetning på omkring 1 milliard kroner.

Etter et par strevsomme år i 2018 og 2019, har Consto AB levert positive tall både i 2020 og 2021.

Consto har i første kvartal 2022 fortsatt den positive utviklingen, både resultat- og omsetningsmessig, men Seterlund understreker usikkerheten når det gjelder fremtidige leveranser og priser på byggematerialer.

– Så langt det er mulig forsøker vi å innrette oss på den labile og kritiske situasjonen vi nå opplever i Europa, sier Hans Kristian Seterlund.

Constos ordrereserve for 2022 utgjorde ved årsskiftet 9,5 milliarder kroner, hvorav 1,8 milliarder kroner i Sverige.

 

Kontaktperson:
Lena Glosemeyer, kommunikasjonssjef: 950 89 123

  • Publisert: 20. april 2022
  • Kategorier: Nyheter