Gå til innhold

Consto bygger ny fabrikk på Hitra

Fabrikken bygges for NutriShell, og skal produsere biprodukter fra skalldyr. Dette blir den første fabrikken av sitt slag i Europa.

Den nye fabrikken på 1 000 kvadratmeter blir et tilbygg ved siden av produksjonsanlegget til HitraMat AS, der det årlig foredles 4 500 tonn taskekrabbe, tilsvarende omkring 70 prosent av all taskekrabbe landet i Norge.

I fabrikken skal NutriShell AS prosessere restråstoff fra produksjonen til HitraMat. Prosjektet er det eneste i sitt slag i Europa, og NutriShell har fått støtte av Innovasjon Norge. Produktene vil bli brukt blant annet i fiskefôr og i farmasøytisk industri.

– Prosjektet er innovativt og nyskapende, og vi er takknemlig for tilliten vi har fått fra Hitramat Eiendom og NutriShell, sier Are-Magne Kregnes, prosjektsjef i Consto.

Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom HitraMat Eiendom, NutriShell og Consto om utvikling og bygging av fabrikken. Det er Constokonsernets trøndelagbaserte selskap Consto Midt-Norge som har fått kontrakten. Selskapet har ansvaret for de bygningsmessige konstruksjonene, herunder blant annet betongkonstruksjoner og fundamenter for bygg og maskiner, bygningskonstruksjon for maskiner, støttesystemer og kontorer, samt de tekniske installasjoner for bygget. NutriShell har ansvaret for maskiner og utstyr til produksjon.

– NutriShell har ambisjoner om å lage en fabrikkmodell som kan tas i bruk andre steder i verden hvor det også foregår skalldyrproduksjon. Dette blir pilotfabrikken vår, og her vil vi ta i bruk spesialteknikk, ikke hyllevare. Vi gleder oss til fortsettelsen og ser fram til å nå nye milepæler, sier Christian Johansen, styreleder i NutriShell.

Arbeidene startet opp litt tidligere i høst, og ferdigstillelse er satt til sommeren 2023.

Kontaktpersoner:
Jomar Grøtan Daglig leder, Consto Midt-Norge 906 82 991
Are-Magne Kregnes Prosjektsjef Consto Midt-Norge 911 12 674

 

Consto Midt-Norge er en del av konsernet Consto, Norges 4. største bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har mer enn 1 300 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

NutriShell AS er et norsk bioteknologiselskap som foredler marine restråvarer til nye produkter. NutriShell er et nystartet søsterselskap til Kystmiljø, en av Norges ledende aktører innen restråstoffhåndtering fra sjømatindustrien.

Hitramat AS er i dag Norges ledende og Europas største aktør innen prosessering av taskekrabbe.  HitraMat er lokalisert på Hitra Fiskerihavn og ligger i det største fangstområdet for taskekrabbe i Norge, med gode miljømessige fortrinn som ren luft og rent sjøvann. HitraMat AS selger også andre lokalt høstet skalldyr som eksempelvis kamskjell og sjøkreps

  • Publisert: 6. januar 2023
  • Kategorier: Nyheter