Gå til innhold

Ambisjon om verdens nordligste BREEAM Outstanding-sertifisering

Consto og Siva har inngått kontrakt om bygging av Siva Innovasjonssenter Tromsø. Partene har ambisjoner om at det blir verdens nordligste bygg med BREAAM Outstanding-sertifisering.

– Over år har vi i Consto opparbeidet oss kompetanse innenfor BREEAM gjennom flere prosjekter med høyt sertifiseringsnivå, men det holder ikke lenger å kopiere gårsdagens prosjekter. Med dette prosjektet går vi hakket videre og vil ta bærekraftige valg og velge innovative løsninger, sier Roy Heggelund, prosjektleder i Consto Nord.

– Vi trenger ikke bare en bærekraftig strategi, vi trenger også handling. Det nye byggetrinnet på Siva Innovasjonssenter Tromsø er et eksempel på hvordan Siva utfordrer og samarbeider med bransjen for å bane vei mot morgendagens løsninger, sier Lise B. Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

Tre bygg utgjør i dag Siva Innovasjonssenter Tromsø, også kalt for Forskningsparken. Dette fjerde bygget vil romme 13 000 kvadratmeter med kontorlokaler, som skal driftes av Sivas partner Norinnova.

I tillegg til de 13 000 kvadratmeterne som skal bygges i første omgang, er det en opsjon for ytterligere       4 000 kvadratmeter. Byggestart blir i starten av 2023, og med ferdigstillelse i 2024. Byggestart blir i starten av 2023, og med ferdigstillelse i 2024. Kontraktssummen er på MNOK 318 ekskl. mva.

Partene Consto Nord og Siva har allerede startet samarbeidet om å realisere det nordligste bygget med BREEAM Outstanding-sertifisering. Dette er det høyeste nivået i sertifiseringsordningen, der det må svares på alle krav til bærekraft, fra ytre miljø til sosiale forhold og økonomi.

– Det innebærer at vi også tenker innovasjon. Nye innovative løsninger som ikke ennå er i bruk, samt gjenbruk og sirkularitet, vil bli vurdert. I tillegg tar vi sikte på stor grad av brukerinvolvering, sier Roy Heggelund, og legger til:

– Dette blir et spennende prosjekt å ta del i, og vi er takknemlig for tilliten vi har fått fra Siva. Vi ser frem til et godt samarbeid med en ambisiøs byggherre om et framtidsrettet prosjekt.

– Siva har lang erfaring med Consto nord, og vet at Consto nord har den riktige innstillingen og kompetansen for å realisere Sivas ambisjoner om et bærekraftig bygg for bærekraftige virksomheter i nord. Siva Innovasjonssenter i Tromsø vil bli et eksempel på dette, sier Lise B. Aalberg.

Kontaktperson:
Roy Heggelund, prosjektleder Consto Nord 934 51 080

  • Publisert: 4. november 2022
  • Kategorier: Nyheter