Gå til innhold

Valgt som samarbeidspartner til Aibel og Equinor

Consto har fått kontrakt på Melkøya.

Aibel og Equinor har valgt Consto som samarbeidspartner for den betydningsfulle entreprisen Main Civil Work i prosjektet Snøhvit Future på Melkøya utenfor Hammerfest.

Entreprisen omfatter bygg- og anleggsarbeider, og Consto får blant annet ansvar for bygging av to større betongbygg og modifikasjoner av eksisterende bygg med tilhørende infrastruktur i grunnen.

– Kontrakten på Hammerfest LNG-anlegget er den største Aibel vil tildele i forbindelse med vårt omfattende modifikasjonsoppdrag for Equinor i Snøhvit Future-prosjektet, forteller prosjektdirektør i Aibel, Berit Gjellan.

Betydelig omfang

Arbeidene har betydelig omfang. Foreløpige estimater anslår at Consto sin andel av prosjektet vil sysselsette mellom 200 – 300 årsverk i utførelsesfasen.

– Prosjektet forventes å sikre betydelig sysselsetting i over to år, ikke bare for våre egne ansatte, men også for flere av våre samarbeidspartnere i Nord-Norge. Det vil også gi positive ringvirkninger til det lokale næringslivet i regionen, sier Fredrik Okkenhaug, daglig leder i Consto Anlegg Nord AS.

– Consto har faste kontorer i Hammerfest og Alta, og med hovedkontor i Tromsø tar vi samfunnsansvar der vi opererer. Vi er glade for å kunne bidra til vekst og utvikling i regionen gjennom dette prosjektet. Prosjektet på Melkøya er strategisk riktig for Consto, og vi er stolte av å få dette oppdraget, fortsetter Okkenhaug.

Styrker vår posisjon

Consto har tidligere gjennomført store industriprosjekter med suksess, og dette samarbeidet med Aibel markerer en naturlig fortsettelse av vår pågående satsing innen industrien.

– Prosjektet vil styrke vår posisjon ytterligere innenfor dette segmentet, sier Tor Oskar Rydheim, leder for industrisatsingen til Consto-konsernet.

Arbeidene vil pågå fra april/mai 2024 til desember 2026. I tiden fram til april 2024 vil Consto og Aibel gjennomføre en samspillsfase hvor partene i fellesskap skal planlegge prosjektutførelsen i detalj.

– Vi takker Aibel og Equinor for den tilliten de har vist oss ved å velge Consto som deres samarbeidspartner. I dette oppdraget får vi nyttiggjort vår samspillskompetanse og vår gjennomføringsevne, sier Tor Oskar Rydheim.

Kontaktperson:
Fredrik Alver Okkenhaug, daglig leder Consto Anlegg Nord: 924 18 399

Consto Anlegg Nord er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har mer enn 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

 

 

  • Publisert: 28. november 2023
  • Kategorier: Nyheter