Gå til innhold

Bygger ny bru i Skien

Consto har vunnet kontrakten om bygging av ny klaffebru fra Klosterøya til Jernbanebrygga i Skien sentrum.

– Vi har regnet på denne brua to ganger nå, og har vært laveste tilbyder begge gangene. Vi er derfor veldig fornøyde med at dette prosjektet nå er signert, og vi ser frem til et godt samarbeid med Skien kommune, sier Roger Homdrom, daglig leder i Consto Anlegg Sør AS.

Oppdraget omfatter grunn- og utomhus-arbeider, fundamenteringsarbeider, betong og stålarbeider, sjøarbeider, dykkerarbeider, elektro og hydraulikkarbeider, VVS-arbeider samt komposittarbeider.

Brua blir omkring 160 meter lang fordelt på seks spenn og fri bredde på fem meter. Brua bygges av betong, og hovedspennet består av en komposittklaff. Den fundamenteres med både direktefundamentering på elvebunn og borede stålrørspeler i kombinasjon med stålkjernepeler.

Arbeidene blir gjennomført i et samarbeid mellom to av Consto sine anleggsselskaper, Consto Anlegg Sør og Consto Anlegg Øst, det utføres i en hovedentreprise, og kontraktssummen er ca. MNOK 216 inkl. mva. Byggestart er høsten 2024 og ferdigstillelse mars 2026.

Kontaktperson: 
Roger Homdrom, daglig leder Consto Anlegg Sør: 922 51 179

Consto Anlegg Sør er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har mer enn 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

 

  • Publisert: 7. desember 2023
  • Kategorier: Nyheter