Gå til innhold

Consto blir partner i Diversitas

Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.

Consto har nylig inngått partnerskap med Diversitas, Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.

– Gjennom Diversitas-nettverket vil vi kunne utveksle erfaringer og dele kunnskap om «beste praksis». Vi håper at vi kan få innspill til hvordan vi kan jobbe mer systematisk med mangfold og kjønnsbalanse, sier konsernsjef i Consto, Kent-Helge Holst.

Consto er et av landets ledende bygg- og anleggskonsern med en omsetning på rundt 10 milliarder kroner og 1300 medarbeidere.

Holst tror den største utfordringen med å fremme mangfold og kjønnsbalanse ligger i å endre etablerte og ubevisste holdninger som kan føre til diskriminering og ulikheter.

– Dette krever en helhetlig tilnærming som inkluderer bevisstgjøring på alle nivåer av organisasjonen. Gjennom målrettet arbeid med holdningsendringer og bedriftskulturen kan vi skape et arbeidsmiljø som fremmer mangfold, inkludering og likestilling, sier Holst.

Styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas ser frem til samarbeidet.

– Vi er glade for å ha Consto med som ny partner i Diversitas, og vi gleder oss til å dele erfaringer og lære av hverandre. Vi setter spesielt pris på Constos bidrag gjennom vårt omvendte mentorprogram i år, der målet er å fremme inkludering ved å bygge relasjoner mellom individer som er forskjellige i alder, etnisitet, kultur og kjønn, avslutter Myhre.

For ytterligere informasjon:
Kent-Helge Holst, Konsernsjef Consto, Tlf.: 480 70 114, kent-helge.holst@consto.no
Tom Ivar Myhre, styreleder i Diversitas. Tlf.: +47 91131845 tom.myhre@backe.no

Fakta om Diversitas:
Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.
Nettverket jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, bidrar til å skape holdningsendring, og sikre kompetansevekst i årene som kommer.

Om Consto:
Konsernet Consto er et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernet har virksomhet på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har mer enn        1 300 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

  • Publisert: 18. mars 2024
  • Kategorier: Nyheter