Gå til innhold

Skal bygge lakseslakteri

Consto og Nova Sea har signert kontrakt om bygging av det nye lakseslakteriet til Nova Sea på Lovund i Nordland.

Lakseslakteriet skal bygges på den lille øya Lovund ytterst på Helgelandskysten der Nova Sea startet sin virksomhet for litt over 50 år siden. Bygget vil bli koplet til det eksisterende administrasjonsbygget til Nova Sea. Slakteriet blir på 17 200 kvadratmeter fordelt på fire etasjer, og vil i tillegg til slakteriet romme kantine, garderober, møterom og kontorer.

– Vi er ydmyke og takker for tilliten Nova Sea har vist oss i den prosessen vi har vært gjennom sammen med dem. Det har pågått en optimaliseringsprosess i seks uker. Konkurransen var tøff, og vi er stolte over å ha inngått samarbeid med Nova Sea, sier prosjektutviklingssjef i Consto, Torgeir Ingebrigtsen.

Kontrakten mellom Nova Sea og Consto er på 673 millioner kroner. Slakteriet blir fremtidsrettet og topp moderne, og har en samlet investeringsramme på mer enn 2 milliarder kroner.

– Vi satser stort på Lovund, og bygger et nytt slakteri som skal sikre best mulig kvalitet på våre produkter og enda bedre fiskevelferd og fiskehelse i foredlingsprosessen. Vi kommer til å øke vår videreforedling til to filetlinjer, som igjen vil generere flere arbeidsplasser. Det gamle slakteriet begynte å bli trangt, og alt vil bli bedre for både fisken vår og folkene våre med det nye bygget. Vi har bidratt til å utvikle lokalsamfunn på Helgeland i mer enn 50 år, og med vår nye satsing gjør vi oss klar for å bidra til en positiv utvikling på Helgeland de neste 50 årene, sier administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord.

Slakteriet vil ha en produksjonskapasitet på 100 000 tonn laks per år med mulighet for ytterligere utvidelse.

Partene går nå inn i en samspillsfase sammen med rådgivergruppe som Consto nå skal utpeke.

– Vi har utført mange oppdrag i samspill og har opparbeidet oss god erfaring med denne arbeidsformen. Vår erfaring er utelukkende positiv; samspill mellom partene bidrar til tett involvering og samhandling, noe som igjen bidrar til at prosjektet blir effektivt gjennomført, sier Torgeir Ingebrigtsen.

Consto har de senere årene gjennomført flere store liknende prosjekter og vi har opparbeidet oss kompetanse innenfor dette segmentet. Prosjektet i Lovund passer godt inn i vår satsing på industribygging.

– Vi har nylig ferdigstilt byggingen av et smoltanlegg i Trøndelag. Vi vil ta med oss nøkkelpersonell derfra og benytte det på Lovund, sier Ingebrigtsen.

Han anslår at prosjektet vil på det meste sysselsette 100 årsverk i byggeperioden. I tillegg vil prosjektet gi lokale og regionale ringvirkninger.

– Vi ønsker i størst mulig grad å benytte oss av lokale leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg vil et prosjekt i denne størrelsesorden gi veldig positive ringvirkninger for det lokale næringslivet, sier Ingebrigtsen.

Samspillsperioden starter umiddelbart, med planlagt byggestart i starten av april i år. Ferdigstillelse er ved årsskiftet 2025/2026.

For mer informasjon:
Torgeir Ingebrigtsen, Prosjektutviklingssjef Consto: 416 24 747
Trud Berg, Kommunikasjonsansvarlig Nova Sea: 47 90 00 12

  • Publisert: 5. mars 2024
  • Kategorier: Nyheter