Gå til innhold

BREEAM

BREEAM er verdens ledende miljøsertifiseringsverktøy som sikrer at det tas bærekraftige valg i alle faser av byggeprosjektet. Consto har god erfaring og kompetanse innen BREEAM-NOR, den norske tilpasningen av BREEAM. Vi har egne BREEAM AP-er (akkreditert personell), som er bindeleddet mellom prosjektet og tredjepartskontroll.

Ved å sertifisere bygget sitt i henhold til BREEAM-NOR sørger man for at beste praksis for bygging, med hensyn til bærekraft, er ivaretatt. BREEAM-NOR ivaretar strenge miljøkrav som er utover forskriftskravene, og vil bidra til at bygget reduserer sitt energibruk og sin belastning på miljøet.

BREEAM-NOR ivaretar viktige bærekraftige valg i et byggeprosjekt. Det stilles krav til blant annet ledelse, energi, helse, transport og biologisk mangfold gjennom hele byggefasen.

Vårt hovedkontor i Tromsø er miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR innenfor både planleggingen og byggingen av bygget.

Consto er medlem av Grønn Byggallianse, som har utviklet og vedlikeholder BREEAM-NOR.