Gå til innhold

Klima og miljø

Consto jobber med å redusere sin miljøpåvirkning og søker å finne gode og miljøvennlige løsninger når vi bygger.

Vi har rettet oppmerksomheten både mot vår egen påvirkning på miljøet, og hvordan våre forretningsområder kan tilby gode bærekraftige løsninger til det beste for våre kunder og miljøet.

Les mer om

Ytre miljøpolicy

Vi skal etterstrebe gode miljøriktige løsninger

Ytre miljøpolicy

Vårt grønne konsept

Vi tenker bærekraft i alle faser av et prosjekt

Vårt grønne konsept

Strakstiltak for klima og miljø

Consto har signert på strakstiltak for bygg og anlegg

Strakstiltak for klima og miljø

BREEAM

Vi bygger BREEAM-sertifiserte bygg

Miljøsertifisering med BREEAM

Klimagassregnskap

Constos klimafotavtrykk

Klimagassregnskap

Håndtering av materialer

Sirkularitet og materialbruk er viktige nøkkelfaktorer

Slik håndterer vi materiale