Gå til innhold

Klimagassregnskap

Klimagassregnskap 2021 for Consto 

Scope 12 215 tonn CO2-e
Drivstofforbruk2 215 tonn CO2-e

Scope 297 tonn CO2-e
Strømforbruk94 tonn CO2-e
Fjernvarmeforbruk2 tonn CO2-e

Scope 31 769 147 tonn CO2-e
Avfallshåndtering124 tonn CO2-e
Forretningsreiser/pendling944 tonn CO2-e
Reiser til/fra jobb977 tonn CO2-e
Materialbruk1 767 103 tonn CO2-e
TOTALT:1 771 459 tonn CO2-e

*  I klimagassregnskapet har vi brukt lokasjonsbasert metode for strømforbruk.
Med markedsbasert metode for strømforbruk blir utslippet for scope 1+2: 6 828,9 tonn CO2-e, og for scope 1+2+3: 1 775 976 tonn CO2-e.


 

Totale klimagassutslipp scope 1 og 2
Scope 1 og 2 / årsverk2,7 tonn CO2-e / årsverk
Scope 1 og 2 / omsetning0,3 tonn CO2-e / MNOK

Totale utslipp av scope 1 og scope 2 målt mot årsverk og omsetning.


Les mer detaljert om regnskapet i bærekraftsrapporten.