Gå til innhold

Klimagassregnskap

Klimagassregnskap 2021 for Consto 

Scope 1 2 215 tonn CO2-e
Drivstofforbruk 2 215 tonn CO2-e

Scope 2 97 tonn CO2-e
Strømforbruk 94 tonn CO2-e
Fjernvarmeforbruk 2 tonn CO2-e

Scope 3 1 769 147 tonn CO2-e
Avfallshåndtering 124 tonn CO2-e
Forretningsreiser/pendling 944 tonn CO2-e
Reiser til/fra jobb 977 tonn CO2-e
Materialbruk 1 767 103 tonn CO2-e
TOTALT: 1 771 459 tonn CO2-e

*  I klimagassregnskapet har vi brukt lokasjonsbasert metode for strømforbruk.
Med markedsbasert metode for strømforbruk blir utslippet for scope 1+2: 6 828,9 tonn CO2-e, og for scope 1+2+3: 1 775 976 tonn CO2-e.


 

Totale klimagassutslipp scope 1 og 2
Scope 1 og 2 / årsverk 2,7 tonn CO2-e / årsverk
Scope 1 og 2 / omsetning 0,3 tonn CO2-e / MNOK

Totale utslipp av scope 1 og scope 2 målt mot årsverk og omsetning.


Les mer detaljert om regnskapet i bærekraftsrapporten.