Gå til innhold

Strakstiltak for klima og miljø

Consto har signert på strakstiltak for klima og miljø

EBA og Grønn Byggallianse har i samarbeid lansert noen strakstiltak for å kutte klimagassutslipp i byggenæringen. Consto har signert på disse strakstiltakene.

Til sammen er det utarbeidet 10 strakstiltak hver for bygg og anlegg.

Strakstiltakene med forklaring ligger på hjemmesiden til EBA

Strakstiltak for bygg og anlegg

STRAKSTILTAK FOR ENTREPRENØRBEDRIFTER: BYGG

 1. Innfør et miljøledelsessystem på selskapsnivå som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller tilsvarende
 2. Definer en miljøambisjon i tidlig fase i alle prosjekter
 3. I samråd med byggherre, bruk et klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20% reduksjon
 4. Sett mål om maks antall kg avfall for nybygg og sorteringsgrad på mer enn minimumskrav i TEK
 5. Anbefal og tilrettelegg for ombruk og materialgjenvinning
 6. Tilby byggherren opsjon på et bygg med energiklasse A eller B
 7. Anbefal og tilrettelegg for bevaring av eksisterende naturmangfold i dialog med byggherre
 8. Bruk system for og jobb med utfasing av helse- og miljøfarlige stoffer
 9. Utfordre standard praksis og tilrettelegg for innovasjon
 10. Tilrettelegg for fossilfri eller utslippsfri byggeplass så langt det er mulig i samråd med byggherre

STRAKSTILTAK FOR ENTREPRENØRBEDRIFTER: ANLEGG

 1. Innfør et miljøledelsessystem på som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller tilsvarende
 2. Definer miljøambisjoner i tidlig fase i alle prosjekter
 3. Reduser klimagassutslipp fra materialbruk
 4. Vurder bruk av utslippsfrie og fossilfrie maskiner og utstyr på anleggsplassen i samråd med byggherre
 5. Sett mål på avfall, om- og gjenbruk
 6. Vurder å gjennomføre en CEEQUAL-sertifisering for prosjektet over en viss størrelse (200 MNOK)
 7. Vurder arealbruk og trasévalg og legg plan for hvordan eksisterende naturmangfold kan bevares og klimareduksjon sikres i samråd med byggherre
 8. Bruk system for og jobb med utfasing av helse- og miljøfarlige stoffer
 9. Utfordre standard praksis og tilrettelegg for innovasjon
 10. Optimaliser konstruksjoner i den hensikt å redusere klimagassutslippene i samråd med byggherre