Gå til innhold

Policy om ytre miljø

Consto har som mål å være blant de fremste når det gjelder planlegging og gjennomføring av grønne bygg- og anleggsprosjekter. Vi skal etterstrebe gode miljømessige løsninger, både i byggeprosessen og i det ferdige prosjektet – til det beste for byggherrene, brukerne, omgivelsene og samfunnet.

Våre fokusområder er:

Omtanke for omgivelsene:

  • Unngå lokal miljøpåvirkning og ulemper for omgivelsene mens vi bygger
  • Iverksette tiltak som reduserer forurensning som støy, støv og vann
  • Sikrer biologisk mangfold

Vi tenker bærekraft og miljø når vi bygger:

  • Miljøriktige og grønne prosjekter
  • Tilstreber bruk av materialer og kjemikalier med lavest mulig miljøpåvirkning