COOP Obs Bygg Jessheim

Bygging av COOP Obs byggevareutsalg og lager. Tradisjonelt logistikkbygg med stålbæring og yttervegger i sandwich elementer. Mezzanin etg med kontor og servicefunksjoner.  Omfattende fundamentering og kompliserte grunnforhold. Ifbm prosjektet er også teknisk infrastruktur lagt om, og det gjøres enkelte forberedelser for fremtidig boligprosjekt på nabotomten.