Molde politistasjon

Tilbygg i forlengelse av eksisterende politistasjon. Ombygging av det opprinnelige arealet.