Sandstranda Boliger, Mjøndalen

Boligprosjektet består av fire blokker i seks og fem etasjer på en felles parkeringskjeller. Blokk A, B C er identiske med 22 leiligheter per blokk. Blokk D er en litt mindre variant med 13 leiligheter i fem etasjer. Totalt har prosjektet 84 leiligheter. Byggherre Sandstranda Boliger AS (Profier AS/Citycon/Sektor)

Boligprosjektet ligger tett inntil Drammenselven og Buskerud Storsenter. Dette krevde mye planlegging med tanke på logistikk, trafikk og ikke minst, flomsikring.
Det var tekniske utfordringer i forbindelse med å flomsikre underliggende konstruksjoner. Bunnplaten er lagt tre meter over havet, mens det er beregnet at en estimert 200-årsflom i Drammensvassdraget er fem meter. For å sikre bygningene mot vanninntrenging, er det installert et flomsikringssystem fra produsenten IBS. Systemet sikrer innganger og innkjørsel til parkeringskjeller ved flom.
Parkeringskjelleren på ca. 3.300 m2 ligger over bakken pga. flomproblematikken i området. Det ble fundamentert 300 betongpeler, fra 15 til 42 meter, til fjell. Kjelleren er konstruert som en vanntett konstruksjon. Boligetasjer er bygget i en kombinasjon av plass støpte vegger og plattendekker med stålbærekonstruksjoner i fasaden.
Prosjektet er på ca 12.000 m2 BTA.
Fasader kles med lys tegl og treverk. Store balkonger med glassrekkverk og god innvending standard.