HMS

 

 

 

 

 

 

Det er en selvfølge at en byggeplass skal være trygg og sikker. Ingenting betyr mer enn at alle kommer trygt hjem etter endt arbeidsdag! I Consto er det et absolutt krav til alle: Aldri gå på akkord med sikkerheten. Vårt mantra er: Stopp farlige forhold og handlinger før det skjer en ulykke!

Consto har mål om en H-verdi på 0 (antall skader pr 1 million arbeidede timer).  Våre HMS-mål sidestilles med økonomiske målsettinger, og er fast tema på alle typer møter i organisasjonen.

  • Ingen skal bli syke eller skadet av å jobbe i Consto.
  • Sykefravær skal være under 5 %.

HMS-håndbok

Håndboken er et daglig hjelpemiddel for å finne frem til “kjøreregler” for et sikkert, trygt og godt arbeidsmiljø. Samtidig er et sikkert arbeidsmiljø god økonomi for våre prosjekter, våre ansatte og samfunnet som helhet.


Vernearbeid

Det gjennomføres regelmessige vernerunder på alle Constos byggeplasser. Vi har utarbeidet 24 detaljerte sjekkpunkter skal alltid skal gjennomgås og «sjekkes ut». Underentreprenører har møteplikt.


Sikker jobbanalyse (SJA)

SJA utføres for arbeider som kan medføre spesiell risiko for dem som utfører dem, eller for andre som oppholder seg på eller ved byggeplassen. Slike analyser skal fremlegges skriftlig av ansvarlig utførende og godkjennes før jobbutførelsen starter.

Bærekraft

Våre byggeprosjekter skal "tjene sin hensikt" -  for morgendagens brukere og byggeiere. Consto jobber for en bærekraftig utvikling. Våre kunder …

Les hele historien
Om oss

Consto er et av Norges ledende entreprenørkonsern med 900 ansatte i Norge og Sverige. Consto AS ble etablert i Tromsø høsten …

Les hele historien