Gå til innhold

Fakturainformasjon

Informasjon om fusjon i Consto

Constos byggevirksomhet i Norge består i dag av åtte juridiske selskaper. I løpet av første halvår 2024 vil syv av selskapene bli fusjonert inn i morselskapet Consto AS. Consto Nord AS, Consto Midt-Norge AS, Consto SFJ AS, Consto Rogaland AS, Consto Sør AS, Consto Øst AS og Consto Eide AS.

Fusjonen innebærer at morselskapet Consto AS overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til selskapene som fusjoneres inn. Fusjonen gjennomføres i henhold til aksjelovens § 13-23.

Fusjonen ventes å tre i kraft i løpet av første halvår 2024. Da vil alle innfusjonerte selskaper få organisasjonsnummeret til Consto AS. Inntil fusjonen trer i kraft, vil selskapene fortsatt være selvstendige juridiske enheter, med egne organisasjonsnumre. Da vil alle de innfusjonerte selskapene slettes i Foretaksregisteret.

Fusjonen får ingen konsekvenser for våre samarbeidspartnere. Ved ikrafttredelse vil våre underentreprenører og leverandører motta detaljert fakturainformasjon fra regnskapsavdelingen til Consto.

 

Alle fakturaer bes merkes med prosjektnummer (kun tall) under «deres ref».

Elektronisk fakturering til Consto

Til våre leverandører fakturering Consto

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem.

Consto ønsker å motta alle fakturaer som EHF. Våre selskaper er registrert i ELMA-registeret, med følgende organisasjonsnumre:

Bygg

Anlegg

Fakturaadresse:

«Navn på Consto-selskap»

Postboks 6154

9291 Tromsø

Faktura per e-post

Vi kan også motta faktura per e-post. Våre selskaper har felles e-postadresse: faktura@consto.no, den er KUN for registrering av faktura.

Faktura må sendes i PDF-format, det er viktig at dere sender faktura og vedlegg i samme PDF-fil. Linker til PDF-filer blir ikke registrert som faktura.

Spørsmål og andre fakturahenvendelser sendes til økonomiavdelingen: regnskap@consto.no