Gå til innhold

Fakturainformasjon

Den 01.04.24 fusjonerte Consto datterselskaper på byggsiden inn i Consto AS. Datterselskapene som inngår i fusjonen blir videreført som egne resultatenheter, med samme ledelse som i dag. Consto AS overtar alle løpende avtaleforhold, rettigheter og forpliktelser som tidligere lå i de overdragende datterselskapene.

Fusjonen gjelder selskapene Consto Nord AS, Consto Midt-Norge AS, Consto Rogaland AS, Consto Sør AS og Consto Eide AS. I løpet av første halvår 2024 vil også Consto SFJ AS og Consto Øst AS  bli fusjonert inn i Consto AS.

Fusjonen får ingen konsekvenser for våre samarbeidspartnere, og fusjonen vil ikke medføre endringer i den operative driften. Kvaliteten og leveransen datterselskapene står for videreføres, menneskene og servicen er den samme. Våre besøksadresser og kontaktopplysninger til ansatte vil være uendret.

Overtakende selskap
Consto AS, org.nr 995 754 606, er det overtakende selskapet hvor aktiviteten fra de overdragende selskapene videreføres.

Overdragende selskaper
Consto Nord AS, org nr. 920 690 319
Consto Midt-Norge AS, org nr. 913 268 830
Consto Sør AS, org nr. 914 511 453
Consto Eide AS, org.nr. 997 151 844
Consto Rogaland AS, org. nr 976 176 014

De overdragende selskapene er slettet i Foretaksregisteret.

Fakturaer som skal utstedes fra og med 01.04.2024 skal rettes til Consto AS med organisasjonsnummer 995 754 606.

Alle fakturaer bes merkes med 5-sifret prosjektnummer i «Deres ref».

Elektronisk fakturering til Consto

Til våre leverandører – Fakturering Consto

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem.

Consto ønsker å motta alle fakturaer som EHF. Våre selskaper er registrert i ELMA-registeret, med følgende organisasjonsnumre:

Bygg

Anlegg

Fakturaadresse:

«Navn på Consto-selskap»

Postboks 6154

9291 Tromsø

Faktura per e-post

Vi kan også motta faktura per e-post. Våre selskaper har felles e-postadresse: faktura@consto.no, den er KUN for registrering av faktura.

Faktura må sendes i PDF-format, det er viktig at dere sender faktura og vedlegg i samme PDF-fil. Linker til PDF-filer blir ikke registrert som faktura.

Spørsmål og andre fakturahenvendelser sendes til økonomiavdelingen: regnskap@consto.no