Gå til innhold

Fakturainformasjon

Alle fakturaer bes merkes med prosjektnummer (kun tall) under «deres ref».

Elektronisk fakturering til Consto

Til våre leverandører fakturering Consto

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem.

Consto ønsker å motta alle fakturaer som EHF. Våre selskaper er registrert i ELMA-registeret, med følgende organisasjonsnumre:

Bygg

Anlegg

Fakturaadresse:

«Navn på Consto-selskap»

Postboks 6154

9291 Tromsø

Faktura per e-post

Vi kan også motta faktura per e-post. Våre selskaper har felles e-postadresse: faktura@consto.no, den er KUN for registrering av faktura.

Faktura må sendes i PDF-format, det er viktig at dere sender faktura og vedlegg i samme PDF-fil. Linker til PDF-filer blir ikke registrert som faktura.

Spørsmål og andre fakturahenvendelser sendes til økonomiavdelingen: regnskap@consto.no