Gå til innhold

Barne- og avlastningshjem, Ålesund

Nytt barne- og avlastningshjem i Brisingstubben.

Bygget skal inneholde tilbud til barn med ulik grad av psykisk utviklingshemming. Bygget skal inneholde fire boliger der barn skal bo permanent, 12 rom fordelt på fire enheter for barn som har behov for avlastning i perioder, en akuttleilighet og en aktivitetsbase der barn kan være på ettermiddager sammen med ansatte. Det vil også bli etablert et uteområde med ulike aktiviteter.

Bygget skal være et ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR sertifiseres. Det skal også testes ut elektriske gravemaskiner i anleggsfasen.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Midt-Norge AS
Byggherre Ålesund kommunale eiendom KF
Areal 2 080 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 91
Ferdigstilt 2024