Gå til innhold

Bjerkaker sjøpark, Tromsø

Bjerkaker Sjøpark består av totalt seks bygg med omlag 350 leiligheter i Tromsø. Fjerning av forurensede masser i tomta. Peling med stålrørspeler til fjell. Vurdering av og tiltak mot framtidig stigning av havnivå. Utvendig snøsmelteanlegg i privat park over parkeringskjeller. Etablering av offentlig sjøpark med brygge. Tilknyttet fjernvarme og vannbåren gulvvarme i leiligheter. Innglassing av balkonger. Parkeringsanlegg under boligpark med 270 p-plasser i bilheissystem. Infrastrukturanlegg bestående av interne gangveier, offentlig gang og sykkelvei, etablering av ringledning for vann og avløp, overvannshåndtering og utskifting av eksisterende avløpspumpestasjon med ny pumpestasjon.

StatusFerdigstilt
EntreprenørConsto Nord AS
ByggherreBarlindhaug Eiendom AS og Miliarium Bolig AS
Arealca. 35 000 kvm
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 800
Ferdigstilt2021