Gå til innhold

Bjerkaker sjøpark, Tromsø

Bjerkaker Sjøpark består av totalt seks bygg med omlag 350 leiligheter i Tromsø. Fjerning av forurensede masser i tomta. Peling med stålrørspeler til fjell. Vurdering av og tiltak mot framtidig stigning av havnivå. Utvendig snøsmelteanlegg i privat park over parkeringskjeller. Etablering av offentlig sjøpark med brygge. Tilknyttet fjernvarme og vannbåren gulvvarme i leiligheter. Innglassing av balkonger. Parkeringsanlegg under boligpark med 270 p-plasser i bilheissystem. Infrastrukturanlegg bestående av interne gangveier, offentlig gang og sykkelvei, etablering av ringledning for vann og avløp, overvannshåndtering og utskifting av eksisterende avløpspumpestasjon med ny pumpestasjon.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Nord
Byggherre Barlindhaug Eiendom AS og Miliarium Bolig AS
Areal ca. 35 000 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 800
Ferdigstilt 2021