Gå til innhold

Buvik skole, Skaun kommune Trøndelag

Utvidelse av Buvik barneskole med nybygg og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Oppdrag vunnet etter pris- og designkonkurranse.

Byggherre Skaun kommune
Areal 3200 m2
Byggetid August 2015 – september 2016

Rivning av et mindre skolebygg.
Nybygg for trinn 4.-7, totalt 3200m2 koblet sammen med eksisterende bygg via forbindelsesgang.
Nybygget inkluderer også administrasjonsdel, bibliotek, personalrom, naturfag og et amfi.
I prosjektet inngår også stort utomhusområde for skolen og en parkeringsplass, samt rehabilitering av eksisterende bygg.

Prosjektet ble overlevert til kommunen før avtalt tid, til avtalt kostnad.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Midt-Norge AS