Gå til innhold

Skjetlein vgs

Undervisningsbygget er oppført som passivhus og har et tilleggskrav om at netto energibehov ikke skal overstige 57 kWh/m2 år. Dette stillete krav til de ulike bygningsdeler langt utover det som normalt kreves for et passivhus.
Oppvarming, både under bygging og for ferdig bygg, skjer via lokal energiproduksjon (nærvarmeanlegg fra landbruksskolen), som et ledd i å redusere byggets klimagassutslipp. I tillegg er det installert solcelleanlegg på taket for strømforsyning til eget bruk.

Det stilles også krav til redusert klimafotavtrykk fra byggematerialer. Byggene har fundamenter i lavkarbon-betong og alle bærende konstruksjoner i tre.

Også til selve byggeprosessen ble det stilt det krav til bærekraftige løsninger; blant annet fokus på å redusere transport og bygg-avfallsmengden.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Midt-Norge AS