Gå til innhold

Skjetlein videregående skole, Trøndelag

Prosjektet består av to bygg, begge som en del av Skjetlein videregående skole. Skjetlein VGS STO (undervisningsbygg for særskilt tilrettelagt opplæring) ble overlevert august 2017 og oppfyller krav til passivhus.

Byggherre har også stilt strengere komponentkrav utover minstekrav til passivhus (U-verdi, temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner og lekkasjetall).

I prosjektet ble det utlyst en opsjon for TIP Verksted som består av verksted og vaskehall for videregående elever på teknisk og industriell produksjon. Dette bygget ble overlevert i august 2019 og skal tilfredsstille krav for lavenergibygg. Våren 2019 pågikk en bacheloroppgave som sammenlignet klimagassutslipp fra TIP Verksted med tradisjonelt stål/betong.

Prosjektet har høye miljøkrav som innebærer blant annet:

  • Fossilfri byggeplass (redusert klimagassutlipp fra byggeprossesen, gravemaskiner går på 2. generasjons biodrivstoff, elektrisk tårnkran, byggoppvarming ved bruk av nærvarme osv.)
  • Fornybar energiproduksjon i form av solcelleanlegg og fjernvarme på biobrensel på begge byggene
  • Bærekonstruksjon av tre (limtre og massivtre)
  • Redusert klimafotavtrykk fra materialbruk(massivtre, lavkarbonbetong og tre i fasader)
StatusFerdigstilt
EntreprenørRegion Midt
ByggherreTrøndelag fylkeskommune
Areal660 kvm + 1200 kvm
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 73
Ferdigstilt2019