Gå til innhold

City Box Hotel Bergen

Totalentreprisekontrakten er 82,5 millioner kroner eks mva.
Samlet BTA er 5 749 m2, som fordeler seg på bygg A i tre etasjer og bygg B som påbygges èn ekstra
5. etasje. I tillegg kommer kjelleretasje og teknisk rom på taket.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Bergen AS