Gå til innhold

Vest-Lofoten videregående skole, Leknes

Utvidelse av eksisterende skoleanlegg

Skolen er dimensjonert for 600-700 elever og ca. 180 ansatte.

Byggeoppdraget er delt i fire entrepriser:

  • Rivning av skolebygg, Fløy A, totalt ca. 1.100m2
  • Nybygg skole 7.560m².
  • Rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C ,
    til sammen 2.800m²
  • Utendørs idrettsanlegg med fotballbane på 40 x 60 m, tre tennisbaner, to sandvolleybaner, en basketballbane. Fotballbanen skal for øvrig ha vannbårent snøsmelte-anlegg, mens tennisbanen skal islegges vinterstid, ved bruk av skolens kjøleanlegg.
Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Nord
Byggherre Nordland fylkeskommune
Areal 7560 kvm nybygg + 2800 kvm byggfornyelse
Kontraktssum ekskl. mva MOK 225
Ferdigstilt 2019