Gå til innhold

Dalane Bussanlegg, Kristiansand

Bussanlegg med kapasitet for 150 busser (mulighet for utvidelse for ytterligere 40 busser). Tomteareal på 41500 m2, (eks. bebygget areal), med tilhørende oppstillingsplasser for 150 busser og 160 personbiler.

Anlegget består av et kotor- og verkstedbygg som inneholder kontorarealer for bussoperatør, sjåførfasiliteter, bussrengjøring/vaksehaller og komplett bussverksted med tilhørende støttefunksjoner. Totalt er hovedbygget 5 172 m2 BTA.
Lager 88 m2, trafo 67 m2, og sykkelskur 96 m2.

Kontor- og adm. lokaler bygges i passivhus-standard for å minimalisere behov for ekstern energi for oppvarming.  Det er fokusert på bruk av gjenvinnbart materiale og materiale som krever lavest bruk av energi ved produksjon.
Consto har levert solcelleanlegg på 150 kWp for å serve energibehovet til anleggets funksjoner og vedlikeholds-lading av bussene for å kunne være ett selvforsynt og bærekraftig bussanlegg.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Bergen AS