Gå til innhold

Damrehabilitering Mjøvann

Mjøvannsdammen skal oppgraderes slik at den tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Fyllingsdam med sentral tettingskjerne i betong og ble opprinnelig bygget i 1928. Den har en kronelengde på 61m og største høyde på ca 15m. Magasinvolum er ca 6,4 mill. m3. Arbeidene består i hovedsak av følgende aktiviteter: – Avgraving av eksisterende masser på dammens vannside ned til k. 97,5 og påbygging med nye masser med erosjonssikring (plastring) opp til k. 102,5

– Påbygging av vangemur mellom fyllingsdam og flomløp inkludert tre avstivingspilarer på luftsiden av flomløpet
– Påbygging av flomløpet på nedstrøms side med innstøping av bergbolter
-Påbygging av tettingsveggen til k. 104,0
– Etablering av kum for tilgang til eksisterende kulvert under dammen

 

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Sør AS
Byggherre Porsgrunn kommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 9
Ferdigstilt 2021