Gå til innhold

Eina høydebasseng

Bygging av nytt høydebasseng

Vestre Toten kommune skal bygge et nytt høydebasseng på Eina som erstatning for eksisterende, dvs fjerning og bygging av nytt høydebasseng på Eina i Vestre Toten kommune.

Prosjektet omfatter følgende hovedmengder:

Det nye bassenget tilknyttes ledningsnettet som er etablert i forbindelse med Vadlia boligfelt i en annen entreprise.

Entreprisen omfatter sanering av eksisterende bygg, samt komplett levering og montering av prefabrikkert høydebasseng, dvs. prosjektering og utførelse av grunnarbeider, bygnings-messige arbeider og tekniske installasjoner – inkludert elektrotekniske installasjoner og opplegg for PLS- styring/driftskontroll.

Bassenget har effektivt vannvolum på 500 m3, fordelt på 2 like store kamre og bygges med tilhørende ventilkammer med trykkøkningsstasjon for levering av vann til forbrukssonen.

 

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Vestre Toten kommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 10.1
Ferdigstilt 2021