Gå til innhold

Herøy høydebasseng

Herøy høydebasseng fungerer som vannforsyningsbuffer til Herøy kommune. Prosjektet omfattet bygging høydebasseng på 400 kvm BTA – 2200 m3 + rampe og scene og ventilhus. I tillegg ble det bygget ny vei med tilførselsledninger og tilhørende utenomhusarbeider.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Nord
Byggherre Herøy kommune
Areal 400 kvm - 2200 kubikkmeter
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 12,4
Ferdigstilt 2017