Gå til innhold

Flatåshallen, Trondheim

Ny idrettshall, fotballhall og kunstgressbane for Flatås IL

Nybygg av idrettshall bestående av en flerbrukshall i full i håndballstørrelse, en innendørs fotballhall med spilleflate 60×40 meter. Totalt er bygget på ca 6200 kvm.  Nybygget inkluderer, i tillegg til idrettshallene, lager, garderober, et styrkerom, kjøkken, kiosk, sosialt rom, personalrom/kontor og garasje. Utomhusanlegget består av kunstgressbane, løpebaner og lengdegrop. I tillegg opparbeides ca 200 meter offentlig gang og sykkelvei, ca 5000 kvm utomhusareal med grøntarealer, parkeringsplasser, sykkelparkering m.m.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Midt
Byggherre Flatåshallen AS
Areal 6200 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 85
Ferdigstilt 2018