Gå til innhold

Geithus bro, Modum kommune

Ny bro og rehabilitering av gammel bro

Ny Geithus bro over Drammenselven/utløpet fra Bergsjø med omlegging av veg/ny kryssløsning til ny bro. Ny bro vil gå tilnærmet parallelt, nedstrøms, med dagens bro, og bruken av eksisterende Geithus hengebro vil endres fra dagens kjørebro til en bro beregnet for gående og syklende. Ny Geithus bro vil ha en lengde på ca. 110 meter.

StatusUnder oppføring
EntreprenørConsto Anlegg Øst AS
ByggherreModum kommune
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 99,5
Ferdigstilt2022