Gå til innhold

Klaffebru i Skien

Ny klaffebru i Skien sentrum

Consto skal bygge ny klaffebru fra Klosterøya til Jernbanebrygga i Skien sentrum for Skien kommune.

Oppdraget omfatter grunn- og utomhus-arbeider, fundamenteringsarbeider, betong og stålarbeider, sjøarbeider, dykkerarbeider, elektro og hydraulikkarbeider, VVS-arbeider samt komposittarbeider.

Brua blir omkring 160 meter lang fordelt på seks spenn og fri bredde på fem meter. Brua bygges av betong, og hovedspennet består av en komposittklaff. Den fundamenteres med både direktefundamentering på elvebunn og borede stålrørspeler i kombinasjon med stålkjernepeler.

Arbeidene utføres i en hovedentreprise. Byggestart er høsten 2024 og ferdigstillelse mars 2026.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Sør AS
Byggherre Skien kommune
Areal 160 meter
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 216
Ferdigstilt 2026