Gå til innhold

Husmo bru

Bygging av ny Husmo Bru over Kongsvingerbanen

Riving av eksisterende Husmo bru, overgangsbru over Kongsvingerbanen(km 60,078). Detaljprosjektering og bygging av ny Husmo bru i ett felt med tilpasning av tilstøtende veger og arealer. Brudd for montering av ny bru i samarbeid med Bane Nor.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Nes kommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 15
Ferdigstilt 2020