Gå til innhold

Igerøy ferjekai

Riving og bygging av ny kai.

Igerøy ferjekai på Igerøya i Vega kommune er fra 1988, med en påbygning i 1999.  Nå skal denne rives og det skal bygges ny kai.

Ferjetrafikken skal gå så normal som mulig i anleggsperioden, uten store stopp i rutetilbudet.

Utgangspunktet er at ferjetrafikken skal gå så normal som mulig i anleggsperioden, uten store stopp i rutetilbudet.

Det skal etableres et midlertidig anlegg der ferjene skal legge til mens arbeidene med riving og bygging pågår.

Ferjene skal da dele på ett løp, mot tidligere to.

Arbeidene skal være ferdig tidlig i 2024.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Nordland fylkeskommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 63
Ferdigstilt 2024