Gå til innhold

Kontorbygg UIN, Bodø

Administrasjonsbygget er tilpasset øvrig bygg på campus. Det er lagt stor vekt på utforming og miljømessige løsninger. Bærekonstruksjonen består av stålsøyler, dragere, heis- og trappehus er utført i betong. Klimavegger er trekonstruksjon med utvendig kledning av glass og aluminiums kassetter. Etasjeskillere er hulldekker. Kontorlokaler er i all hovedsak bestående av åpne kontorlandskap, med systemvegger mot stillerom. Alle gulv har teppebelegg, mens trapper og sosial sone i  første etasje har gulv i slipt betong. Prosjektet var del av Statsbyggs innføring av Lean i sine prosjekter.

Miljø og energiløsninger

Bygget er oppført som passivhus i energiklasse A. Oppvarmingen skjer med bergvarme. Det er boret 8 brønner. Kontorbygget har grønt tak – yttertaket er tekket med sedum som isolerer mot varmeavgivelse og overoppheting. Sedumtaket har også en lyddempende effekt.

StatusFerdigstilt
EntreprenørRegion Nord
ByggherreNord universitet
Areal2700 kvm
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 83,5
Ferdigstilt2017