Gå til innhold

Kontorbygg UIN, Bodø

Administrasjonsbygget er tilpasset øvrig bygg på campus. Det er lagt stor vekt på utforming og miljømessige løsninger. Bærekonstruksjonen består av stålsøyler, dragere, heis- og trappehus er utført i betong. Klimavegger er trekonstruksjon med utvendig kledning av glass og aluminiums kassetter. Etasjeskillere er hulldekker. Kontorlokaler er i all hovedsak bestående av åpne kontorlandskap, med systemvegger mot stillerom. Alle gulv har teppebelegg, mens trapper og sosial sone i  første etasje har gulv i slipt betong. Prosjektet var del av Statsbyggs innføring av Lean i sine prosjekter.

Miljø og energiløsninger

Bygget er oppført som passivhus i energiklasse A. Oppvarmingen skjer med bergvarme. Det er boret 8 brønner. Kontorbygget har grønt tak – yttertaket er tekket med sedum som isolerer mot varmeavgivelse og overoppheting. Sedumtaket har også en lyddempende effekt.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Nord AS
Byggherre Nord universitet
Areal 2700 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 83,5
Ferdigstilt 2017