Gå til innhold

Ny bru Narvik stasjon

Ny kryssing av jernbanen

Det skal etableres en ny planskilt kryssing av jernbanen i form av ny kulvert under jernbanen samt gang- og sykkelveg med tilhørende gangbru over Taraldsvikelva. I tillegg skal det gjennomføres grunnarbeid samt noe VA, elektro og jernbanetekniske arbeider i nødvendig omfang, samt at eksisterende planovergang skal fjernes. Det skal også etableres ny jernbanebru over Taraldsvikelva.

Ny bru vil tilrettelegge for økt gods,- malm- og persontrafikk på Ofotbanen.

Consto Anlegg Nord er totalentreprenør, med samordningsansvar på prosjektet.

Dette er en totalentreprise for Bane Nor. Det planlegges egenproduksjon på grunnarbeider og betong, og UE på diverse bistand ved arbeid nært spor.

StatusUnder oppføring
EntreprenørConsto Anlegg Nord AS
ByggherreBane NOR SF