Gå til innhold

Ny fabrikk for BEWI

5 000 kvadratmeter stor fabrikk for produksjon av emballasje til sjømatnæringen

Den 5 000 kvadratmeter store emballasje-huben skal bygges for BEWI ASA på Jøsnøya i Hitra kommune, og den vil bli selskapets mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av fiskekasser. Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom KMC Properties, BEWI og Consto, der Consto har ansvaret for den byggetekniske leveransen, mens BEWI har ansvaret for maskiner og utstyr til produksjon. KMC Properties ASA eier tomten det skal bygges på, og vil være byggherre for den nye fabrikkbygningen som er utleid til Bewi på en langsiktig leiekontrakt.

Consto får ansvaret for bygningene og teknisk funksjonalitet for de bygningsmessige konstruksjonene, herunder blant annet betongkonstruksjoner og fundamenter for bygg og maskiner, bygningskonstruksjon for maskiner, støttesystemer og kontorer, samt alle tekniske installasjoner for bygg.

StatusFerdigstilt
EntreprenørRegion Midt
ByggherreKMC Properties
Areal5 000 kvm
Ferdigstilt2023