Gå til innhold

Pirsenteret i Trondheim, rehabilitering og ombygging

Rehabilitering og ombygging av lokaler til Ernst & Young

Totalentreprenør med ansvar for tekniske prosjekterende, bygging og koordinering av tekniske entreprenører og underentreprenører. Consto stod i stor grad for koordineringen mellom byggherre og leietaker.

Consto utfylte følgende funksjoner i prosjektet med egne ansatte: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og administrasjon av byggearbeidene. Egenproduksjon av betong- og tømrerarbeider.

Prosjektet bestod av eldre tekniske installasjoner og innredning i plan 5 i en bygningsmasse hvor alle underliggende og tilstøtende areal var i bruk under hele byggeperioden.  Innledningsvis ble det utført full riving og rensk av det meste av tekniske installasjoner. Videre ble det jobbet frem nye tekniske løsninger i samarbeid med de tekniske underentrepenørene samt byggherre. For denne leietakeren var lyd- og lydkrav et gjennomgående fokus. Det ble derfor lagt stor vekt på og finne gode løsninger og dokumentere disse. Oppbygningen bestod i stor grad av system- og glassvegger. Oppbygningen var delvis utfordrende da eksisterende bygningsmasse hadde mye skjevhet.

Videre ble det etablert ny trapp på utsiden av etasjeskillet mot glassgården. Dette var en utfordrende konstruksjon da eksisterende trappeløp gikk internt i etasjen slik at bæring for ny trapp måtte etableres på nytt.

StatusFerdigstilt
EntreprenørRegion Midt
ByggherreE.C. Dahls Eiendom
Areal700 kvm
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 11
Ferdigstilt2019