Gå til innhold

Postens Østlandsterminal

Grunnarbeider for utvidelsen av Postens Østlandsterminal

Postens Østlandsterminal skal utvides med 12 000 m² oppstillingsplass inntil den eksisterende terminalen, og Consto Anlegg Øst har fått i oppdrag å utføre grunnarbeidene.

Det skal graves ut 30.0000 kubikk masser, fylles på med tilsvarende mengde knuste masser og i tillegg skal det etableres støttemurer. Vann og avløp som krysser området skal oppgraderes, og det skal legges permeabelt dekke med belegningsstein på plassen. Dette gir økt fleksibilitet for Posten, som vil få større plass til plassering av containere.

95 prosent av alle forsendelser på Østlandet går via Østlandsterminalen, som vil være i full drift mens arbeidene pågår. Constos arbeider vil derfor foregå i tett samarbeid med Postens drift.

Arbeidene startet opp i desember 2021 og ferdigstilles til sommeren 2022.

 

StatusUnder oppføring
EntreprenørConsto Anlegg Øst AS
ByggherrePosten
Areal12 000 kvadratmeter
Ferdigstilt2022