Gå til innhold

Smestad-Sogn transformatorstasjon, Oslo

Prosjektene Smestad – Sogn og Smestad transformatorstasjon er del av Nettplan Stor-Oslo.

Arbeidene i denne entreprisen omfattet forberedelse av anleggsområdene ute på Sogn og Smestad stasjon, inkludert anleggsveier og tilkobling av vann og avløp. Det er også etablert en ny sikringsbarriere inne i adkomsttunnelen på Smestad. Prosjektet ble november 2017 tildelt Statnetts sikkerhetspris for 2017.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Statnett SF
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 22,5