Gå til innhold

Rosenholm bussanlegg

Bussanlegg opparbeides og tilpasses el-drift.

Consto skal utføre jobben for Bussanlegg AS, et heleid datterselskap av Sporveien AS, og det er bussanlegget på Rosenholm rett syd for Oslo som skal opparbeides og tilpasses el-drift.

Arbeidene starter i februar og ferdigstilles høsten 2021. I arbeidene inngår bygging av ny vaskehall som tilbygg til eksisterende driftsbygning, etablering av nettstasjon 1 (6 MW) og mottak av høyspent til anlegget, bygging av nettstasjon 2 (4 MW), bygging av kulvert for strømfremføring mellom nettstasjon 1 og 2, omlegging av oppstillingsarealene inkludert nødvendig dekkeutskifting, inkl. kabling og etablering av fundamenter for ladeinstallasjoner.

Anlegget på Rosenholm vil bli det første helelektriske bussanlegget i Oslo-området.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Bussanlegg AS
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 64,5
Ferdigstilt 2022