Gå til innhold

Settefiskanlegg, Tjuin

Verdens største settefiskanlegg

SalMar har inngått avtale med Consto og Krüger Kaldnes om bygging av deres nye smoltanlegg på land, Tjuin i Malm i Steinkjer. Med sine 17.000 kvadratmeter og årlig produksjon av ca. 20 millioner smolt blir dette verdens største settefiskanlegg.

Consto får ansvaret for byggeprosessen og skal ivareta den daglige driften av byggeplassen, som våre to selskaper Consto Anlegg Midt og Consto Midt-Norge skal løse i fellesskap. Consto skal levere de bygningsmessige konstruksjonene, herunder blant annet betongkonstruksjoner og fundamenter for bygg og prosessanlegg, bygningskonstruksjon for prosessanlegg, støttefunksjoner og administrasjonsbygg, alt av el-installasjon, ventilasjon og VVS.

SalMar, Krüger Kaldnes og Consto har startet innledende samspillsfase der detaljene til settefiskanlegget skal planlegges. Endelig kontrakt signeres etter samspillsfase. Byggestart er planlagt til mai 2021.

Prosjektet innebærer et arbeidsfellesskap mellom Consto og Krüger Kaldnes, der Consto har ansvaret for den byggetekniske leveransen, mens Krüger Kaldnes har ansvaret for det prosesstekniske anlegget.

Byggeprosjektet vil gi store lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester. På det meste vil 150 mann delta i byggingen.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Midt, Consto Anlegg Midt AS
Byggherre SalMar ASA
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 420 ekskl. mva.
Ferdigstilt 2023