Gå til innhold

Sortland sykehjem

Samspillskontrakt om nytt sykehjem.

Prosjektet skal gjennomføres som en samspillentreprise og er delt i to faser; en prosjektutviklingsfase (fase 1) og en for gjennomføring (fase 2). I september i år startet fase 1 der partene sammen skal komme frem til et forprosjekt med omforent omfang, løsninger og kvaliteter innenfor målpris.

Bygget vil bli planlagt ut fra et bærekraftig perspektiv, og man vil søke effektive og rasjonelle energiløsninger.

Det nye sykehjemmet vil ha et samlet bruttoareal på 7 000 kvadratmeter i første byggetrinn. Det første byggetrinnet inneholder 32 sengeplasser, dagsenter, felles trivsels‐ og velferdsarealer i hovedetasjen, og hjemmesykepleie, garderober, tekniske rom, lager og parkering i underetasjen. Samspillsfasen vil pågå fram til april 2023. Planlagt byggestart er satt til mai 2023, med ferdigstillelse våren 2025.

StatusUnder oppføring
EntreprenørRegion Nord
ByggherreSortland kommune
Areal7 000 kvm
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 220
Ferdigstilt2025