Gå til innhold

Trykkøkningsstasjon PV17, Fetsund

Bygging av ny trykkøkningsstasjon

Nedre Romerike Vannverk IKS skal erstatte eksisterende pumpestasjon PV17 med ny pumpestasjon PV17. Nåværende pumpestasjon har dårlig adkomst og ingen mulighet for utvidelse. Arbeidet omfatter bygging av ny trykkøkningsstasjon PV17 på Fetsund, etablering av ny vannkum K628 ved Riksvei 22 og VA anlegg fra pumpestasjon til ny kum K628, samt tilkoblinger til eksisterende anlegg.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Nedre Romerike Vannverk IKS
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 9,7
Ferdigstilt 2020