Gå til innhold

Vikhammer barnehage

Barnehage med miljøprofil

Fossilfri byggeplass, ambisjon om nullenergibygg, solcelleanlegg, grønne tak og vannbåren varme er bare noen av stikkordene for ny barnehage i Malvik kommune.

Bygget oppføres i massivtre, og det planlegges for at man skal ha flest mulig synlige massivtreoverflater innvendig i barnehagen.

Bygget skal tilfredsstille nær nullenergibygg (nZEB). Det stilles krav om at fornybar elektrisitet skal produseres lokalt, og dette er løst ved etablering av solcelleanlegg på deler av hovedbyggets tak. Det er utarbeidet en omfattende miljøoppfølgingsplan (MOP) som er innarbeidet i prosjekteringsarbeidet. MOP følges opp tett fra miljørådgiver i prosjektet.

Prosjektet skal også gjennomføres som fossilfri byggeplass. Øvrige takflater ut over solceller (hovedbygg og bodareal) etableres som grønne tak. Oppvarming er planlagt via bergvarmepumpe med vannbåren varme i gulv i alle oppholdsareal. Uteoppholdsarealet skal tilrettelegges for grønn barnehage, og det er satt av areal for dyrking av grønnsaker.

Bygget er planlagt for 104 barn fordelt på seks barnegrupper. To av gruppene er tilrettelagt for barn med spesielle behov.

Det har vært gjennomført to samspillsfaser med byggherre, brukergrupper, arkitekt og rådgivere for optimalisering av ny barnehage på Vikhammer i Malvik kommune.

Grunnarbeidet igangsettes i disse dager med planlagt overlevering til sommeren 2023.

StatusUnder oppføring
EntreprenørRegion Midt
ByggherreMalvik kommune
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 73
Ferdigstilt2023