Gå til innhold

Prosjektgjennomføring i Consto

Involverende Bygging i Consto (IBC) er vår arbeidsmetode for planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Metoden er tuftet på LEAN-filosofien. Kort oppsummert gir IBC god samhandling mellom alle samarbeidspartnere i prosjektet. Resultatet er trimmet økonomi- og ressursstyring av prosjektet.

Consto har laget en brosjyre som beskriver arbeidsmetoden vi benytter i gjennomføringsfasen. Last ned brosjyren her: Involverende Bygging i Consto