Gå til innhold

Consto utfører alle typer byggprosjekter

Consto er den landsdekkende totalentreprenøren som tenker lokalt.

Våre selskaper har ledelse og ansatte med lokal markedskunnskap og tilhørighet. Vår overordnede strategi er å se selskapets samlede kapasitet og kompetanse som felles ressurser til det beste for prosjektet.

Vi følger våre kunder med tilbud om prosjektutvikling og utførelse – fra idé til ferdigstillelse av alle typer bygg. Vi har en egen prosjektutviklingsavdeling som skreddersyr hvert enkelt prosjekt for våre kunder.  I planlegging og gjennomføring av prosjekter er Involverende Bygging vår arbeidsmetode.

«Det grønne skiftet» påvirker oss alle. Consto har som mål å være blant de fremste når det gjelder planlegging og gjennomføring av bærekraftige bygg. Vi etterstreber gode løsninger både i byggeprosessen og i det ferdige prosjektet – til det beste for miljøet, byggherren, brukerne, omgivelsene og samfunnet rundt.

Les mer om

Bærekraft

Sammen med utbygger tenker vi bærekraft.

Bærekraft

Prosjektutvikling

Vi skreddersyr prosjektene til våre kunder.

Prosjektutvikling

Prosjektgjennomføring

Slik planlegger og gjennomfører vi våre prosjekter.

Involverende Bygging

Digitalisering

Vi jobber digitalt fra tidligfase til overlevering.

Digitalisering

HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs.

HMS

Vi bygger

Byggfornyelse

Consto har bygget om, utvidet og renovert flere bygg rundt om i landet.

Vis prosjekter

Industri og landbasert oppdrett

Consto har bred erfaring med stålbygg og bygging av industri- og lagerbygg.

Vis prosjekter

Helse og omsorg

Consto har kompetanse til å bygge alle typer helse- og omsorgsbygg.

Vis prosjekter

Hoteller

Consto bygger og rehabiliterer hoteller i hele Norge.

Vis prosjekter

Kjøpesenter og forretning

Consto har solid erfaring med oppføring av kjøpesenter og forretningsbygg.

Vis prosjekter

Boliger

Consto har flere store leilighetsprosjekter i porteføljen. Vi utfører også kombinerte leilighets- og næringsbygg.

Vis prosjekter

Sykehus

Vi bygger sykehus.

Vis prosjekter

Undervisningsbygg

Vi bygger kulturbygg og idrettsanlegg.

Vis prosjekter

Barnehager

Vi bygger barnehager.

Vis prosjekter

Kultur og idrett

Vi bygger kultur og idrettsanlegg.

Vis prosjekter

Kontorbygg

Vi bygger kontorbygg.

Vis prosjekter