Gå til innhold

Consto utfører alle typer byggprosjekter

Consto er den landsdekkende totalentreprenøren som tenker lokalt.

Våre enheter har ledelse og ansatte med lokal markedskunnskap og tilhørighet. Gjennom kompetente medarbeidere, lokalkunnskap og gode samarbeidspartnere skal konsernet ha sterk gjennomføringsevne til å realisere komplekse prosjekter.

Vellykket prosjektgjennomføring handler om at vi bestreber oss etter å utvikle prosjekter ut fra våre kunders behov og ønsker. De fleste prosjektene i Consto utvikles i prosjektutviklingsavdelingen (PU-avdelingen), som skreddersyr hvert enkelt prosjekt i samarbeid med våre kunder.

Vi har nærmere 100 medarbeidere tilknyttet PU-avdelingen, med komplett kompetanse innen prosjektering av alle fag i tidligfasen. Dette gir byggherren trygghet før beslutning om iverksettelse, og det gir oss muligheten til å jobbe langsiktig og sammen med byggherren om utvikling av prosjektet helt fra idéfasen til ferdig prosjekt.

Consto har som mål å være blant de fremste når det gjelder planlegging og gjennomføring av bærekraftige bygg. Vi etterstreber gode løsninger både i byggeprosessen og i det ferdige prosjektet – til det beste for miljøet, byggherren, brukerne, omgivelsene og samfunnet rundt.

Les mer om

Bærekraft

Sammen med utbygger tenker vi bærekraft.

Bærekraft

Prosjektutvikling

Vi skreddersyr prosjektene til våre kunder.

Prosjektutvikling

Prosjektgjennomføring

Slik planlegger og gjennomfører vi våre prosjekter.

Involverende Bygging

Digitalisering

Vi jobber digitalt fra tidligfase til overlevering.

Digitalisering

HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs.

HMS

Vi bygger

Byggfornyelse

Consto har bygget om, utvidet og renovert flere bygg rundt om i landet.

Vis prosjekter

Industri og landbasert oppdrett

Consto har bred erfaring med stålbygg og bygging av industri- og lagerbygg.

Vis prosjekter

Helse og omsorg

Consto har kompetanse til å bygge alle typer helse- og omsorgsbygg.

Vis prosjekter

Hoteller

Consto bygger og rehabiliterer hoteller i hele Norge.

Vis prosjekter

Kjøpesenter og forretning

Consto har solid erfaring med oppføring av kjøpesenter og forretningsbygg.

Vis prosjekter

Boliger

Consto har flere store leilighetsprosjekter i porteføljen. Vi utfører også kombinerte leilighets- og næringsbygg.

Vis prosjekter

Sykehus

Vi bygger sykehus.

Vis prosjekter

Undervisningsbygg

Vi bygger kulturbygg og idrettsanlegg.

Vis prosjekter

Barnehager

Vi bygger barnehager.

Vis prosjekter

Kultur og idrett

Vi bygger kultur og idrettsanlegg.

Vis prosjekter

Kontorbygg

Vi bygger kontorbygg.

Vis prosjekter