Gå til innhold

Stø kurs for Barlindhaugkonsernet

Barlindhaugkonsernet styrket sin posisjon gjennom 2015, et år preget av videre vekst og resultatfremgang. Konsernet hadde en omsetningsvekst på 7,4%, fra 2 673 mill. kr til 2 871 mill. kr. Resultat før skatt økt fra 155 mill. kr for 2014 til 180 mill. kr for 2015. Egenkapitalen endte på 452 mill. kr med en egenkapitalandel på 30,6%. -Vi er tilfreds med konsernets utvikling i 2015, sier konsernsjef Kent-Helge Holst i Barlindhaug AS.

-Våre to virksomhetsområder, eiendom og entreprenør, har begge styrket seg gjennom året og gikk inn i 2016 med offensive strategier for videre vekst og markedsutvikling. Barlindhaugkonsernet forventer økt vekst også for 2016.

Ledende byggentreprenør og eiendomsutvikler Barlindhaugkonsernet har i sin strategi nedfelt et mål om å være en ledende aktør innen eiendomsutvikling samt bygg- og anleggsvirksomhet. Kent-Helge Holst mener at man er på god vei inn i den posisjonen både i  byggemarkedet og eiendom: – Gjennom Consto har vi i løpet av ti år etablert en landsdekkende byggentreprenør med lokale etableringer. I Nord-Norge er vi den største byggentreprenøren, samtidig som vi er på offensiven i resten av landet. For vår byggevirksomhet er neste milepæl å etablere en bærekraftig virksomhet i Sverige, og det gjennombruddet har vi god tro på vil skje i løpet av det nærmeste året, opplyser Holst. Barlindhaugsjefen uttaler også at konsernet i 2016 ville være i gang med anleggsvirksomhet på Østlandet og i Nord-Norge. Vi har ambisjoner om å være landsdekkende også i anleggsmarkedet i løpet av få år, sier Holst. Consto signaliserte i begynnelsen av april at det forventes markant volumvekst for 2016.

Tror på boligmarkedet Konsernets eiendomsvirksomhet i Barlindhaug Eiendom har befestet sin posisjon i Nord-Norge gjennom engasjement i både næringsbygg og boligmarkedet. – 2015 ble et meget godt år for Barlindhaug Eiendom. Vi solgte 284 boliger gjennom heleide og deleide selskaper, samtidig ferdigstilte Coop OBS byggevarehus på Jessheim og Kirkenes handelspark. I 2016 er Barlindhaug Eiendom engasjert i en rekke boligprosjekter på Østlandet, Bergen, Trøndelag og i Nord-Norge. – Vi satser på boligprosjekter i de områder av landet der etterspørselen er på et stabilt høyt nivå, og vår vurdering er at det på tross av en labil og uforutsigbar situasjon i økonomi og spesielt den olje- og gassrelaterte industrien, vil investeringer i boligmarkedet fortsatt være lønnsomt, sier Kent-Helge Holst.

Barlindhaug Konsern Finansielle tall:

2012 2013 2014 2015
Driftsinntekter 1 320 1 841 2 673 2 871
Driftsresultat 73 81 148 174
Resultat før skatt 77 87 155 180
Egenkapital 266 286 382 452
Egenkapitalandel 35,2% 23,6% 28,8% 30,6%
Antall ansatte 269 360 397 549

 

For mer informasjon: Ta kontakt med konsernsjef Kent-Helge Holst, telefon 480 70114

  • Publisert: 11. mai 2016
  • Kategorier: Nyheter